De historiek van FEYS-CALLEWAERT in 7 korte hoofdstukken (met dank aan DE IJZERBODE).

Van zoutziederij tot brouwerij - Het Anker aan de Dode IJzer
Bier maken was oorspronkelijk een huiselijk bedrijf. Van "brouwerijen" was er nog geen sprake. Tot op het einde van de 17de eeuw werd op elke boerderij bier gebrouwd, vooral in de oogsttijd wanneer vele dorstige kelen te lessen waren. Maar in mei 1693 kwam daar verandering in. Op boerderijen mocht slechts gebrouwd worden voor eigen gebruik. En zo ontstonden de "brouwerijen". Op iedere gemeente was er minstens één.
Tot halfweg de 19de eeuw werd er nog op een primitieve manier gebrouwd, maar daar kwam snel verandering in. ...

Posted on April 24, 2014 .